TOEKENNING VIR UITNEMENDE DIENS VIR LEWENDE HAWE WELSYN

 Die volgehoue en aansienlike bydrae van

GERHARD SCHUTTE

ter bevordering van die welsyn van plaasdiere word hiermee met groot waardering erken